กลอน

คำกลอน

บทกลอน

กลอนวันแม่  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม อ่าน กลอนวันแม่สั้นๆ กลอนภาษาอังกฤษ กลอนวันแม่ กาพย์ยานี11 ซึ้งๆ กลอนแปดวันแม่ มากมาย

กลอนวันแม่แห่งชาติ

แม่....(ทิ่มน้ำชุบลายเล)


แม่กินข้าว ซาวน้ำชุบ
ลูกกินซุป บาร์บีคิว
พ่อกิน ปลาสร้อย ก้อยซิว
ลูกหิว กินเปรม เอนเพลีย

แม่ตัดยางก่อน ตอนหัวรุ่ง
ตบตีวียุง ยุ่งหาเบี้ย
ได้เท่าไหร่ ส่งให้ลูกเสีย
ถึงแม่เลียลิ้น กินแกงร้อน

ลูกแบมือ ซื้อไอโฟน
เสียงอ่อนโยน ออดอ้อน
ม้ายเบี้ยสด แม่ผัดผ่อน
ยืมมาก่อน ผ่อนผันดอก

แม่แขว็กขี้ยาง เจ็บมือเหม็ด
ลูกนั่งแชท สบายออก
แม่บอก ม้ายพรือหรอก
ถึงแก่หงอก ผมฟูฟุ้ง

แม่อยู่บ้าน หยาบกร้าน ใบหน้า
ส่งลูกยา ไกวฟ้า อยู่กรุง
พ่อแม่ ยังมั่น หมายมุ่ง
หวังโรจน์รุ่ง ในกรุงไกล


อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ จาก : https://facebook.com/veelkawee
รักแม่


แม่นี้ช่างรักเรารักมากกว่าใคร    ใครที่ไหนอย่ามาว่าแม่หนู

แม่ป้อนข้าวป้อนน้ำแม่แลดู      สั่งสอนเราให้เป็นคนดีเอย


อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ จาก : http://www.facebook.com/profile.php?id=100003896847626
โดยคุณ นิ้ง
กลอนวันแม่ มะลิวันแม่


        มะลิวันแม่               รักแท้จากใจ

แต่เล็กจนใหญ่                แม่เฝ้าเลี้ยงมา

        อบรมฟูมฟัก             ปกปักรักษา

รักแม่ล้นนภา                    ลูกไซร้ซึ้งคุณ

 


อ่านต่อ...

กลอนวันแม่ เทิดไท้ราชินีนาถคำโคลง


       งดงามโอษฐ์แม่แย้ม                                  เฉิดฉาย

อบอุ่นละมุนกาย                                                แน่แท้

พระองค์ห่วงหญิงชาย                                       ลูกแม่        จริงนา

ทรงช่วยคลายทุกข์แก้                                     จึ่งได้เกิดผล

         เฉลิมชนม์อ่อ่นไท้                                    เวียนมา

ไทยทั่วเทิดมาตา                                              แซ้ซ้อง       

พระเกียรติเลื่องลือหนา                                    หนแห่ง       สดุดี

ราษฎร์กล่าวเกียรติเกริกก้อง                          แม่ไท้สรรสเริญ

          ทรงจำเริญแม่เจ้า                                  ราชินี

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มี                                            ช่วยได้

คุณพระทั่วธานี                                                เชิญช่วย     อวยพร

ขวัญมิ่งราษฎร์เทิดไท้                                   แซ่ซ้องเสริญสรร

 

        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายทองม้วน  สิงห์ทองห้าว


อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ โดยคุณ นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
กลอนวันแม่ บทอาเศียรวาทมหาราชินีนาถ


แจ่มจำรัสพิพัฒน์ผลดลสมัย

ถวายชัยกษัตรีศรีสยาม

น้ำพระทัยใสส่่องยองใยงาม

ทั่วเขตคามเลื่องลือก้องแซ่ซ้องกัน

 

แย้มพระสรวลชวนชมสมศักดิ์ศรี

องค์เทวีทรงเมตตาน่าเสริญสรร

ทรงห่วงใยไพร่ฟ้าชนสามัญ

ทั่วเขตขัณฑ์ทรงห่วงใยได้อาทร

 

ธ เสด็จเยี่ยมราษฎร์มุ่งมาดหวัง

พระทัยตั้งถามไถ่ไต่สิงขร

ช่วยคลายทุกข์เติมสุขทุกข์ม้วยมรณ์

ทรงแรมรอมเนาในไพรพนา

 

โครงการป่าพึ่งพากันกั้นนที

เอื้อพงพีขจีเขียวเที่ยวหรรษา

ผืนป่่าสวยช่วยคลายร้อนผ่อนโลกา

ทุกแหล่งหล้ารื่นรมย์สมฤดี

 

โครงการเด่นเห็นประจักษ์ตระหนักหนา

ภูมิปัญญาชาวบ้านงานศักดิ์ศรี

ปัญญาไทยผ้าไหมนุ่มกลุ่มสตรี

ผ้ามัดหมี่ลวดลายเลิศเพริศพริ้งงาม

 

เฉลิมชนม์พรรษาสิงหามาส

ศิโรวาทกษัตรีศรีสยาม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศศาธานีคาม

เทพทุกนามถวายพรอ่อนไท้เทอญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  นายทองม้วน  สิงห์ทองห้าว

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 


อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ โดยคุณ นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
กลอนวันแม่แห่งชาติ พระราชินี


วาระเฉลิมพระชนม์มาบรรจบ
ขอน้อมนบบาทบงสุ์พระทรงศรี
ถวายพระพรชัยมงคลด้วยภักดี
มหาราชินีทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า 

~~มาณวิกา~~


อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=11980.0
โดยคุณ มาณวิกา
กลอนวันแม่แห่งชาติ พระราชินี


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี

สิบสองสิงหาคมอุดมฤกษ์
พระเกียรติเกริกงามสง่าด้วยราศี
เสียงแซ่ซ้องเพราะบุญญาบารมี
ราชินีดั่งฝนหล่นโปรยปราย

คือศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งหล้า
พระเมตตามีให้ไม่เหือดหาย
ตั้งโครงการต่างต่างอย่างมากมาย
งามเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปาน

สิริกิต์ สิริโฉม ดุจโคมส่อง
พระเกียรติก้อง เกริกไกร แผ่ไพศาล
ขอทรงพระเจริญ ตราบเนิ่นนาน
ทรงสำราญ เป็นมิ่งขวัญ นิรันดร์เทอญขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า 


...โรแมนติค...


อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=11980.0
โดยคุณ โรแมนติค
กลอนวันแม่แห่งชาติ พระราชินี ** แด่องค์ราชินีไทย....

สามัคคีสมานฉันท์ สร้างสันติสุข
นิรทุกข์พระราชดำรัสตัดไฟไต้
ไม่ว่าชาติศาสนาภาษาใด
ก็อยู่ในพระบรมโพธิสมภาร

เสด็จประทับใต้อย่างใกล้ชิด
ร้อยดวงจิตให้ถวิลรักถิ่นฐาน
ใครทุกยากลำบากพระราชทาน
ช่วยประสานรอยร้าวให้ชาวไทย

พระโปรดให้ ตั้งศูนย์ศิลปาชีพ
ให้ราษฎร์รีบกลับถิ่นที่อาศัย
ฝึกฝีมือ ฝึกการ งานก้าวไกล
พระรับไว้และขยายให้เพิ่มพูน

พระปลูกฝังให้พิทักษ์รักป่าไม้
รักน้ำไหลสัตว์ป่านี้มิให้สูญ
ศิลปะ สิบหมู่ เจิดจำรูญ
ทวีคูณ รุ่งโรจน์  อุโฆษไกล

วันครบรอบ ปีที่ เจ็ดสิบหก
สิบสองยก สิงหาคม อุดมสมัย
เฉลิมพระชนม์ ราชินี ศรีกรุงไกร
ขอเทิดไท้ ให้พระองค์ ทรงพระเจริญ


อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=11980.0
โดยคุณ ...ดินเหนียว...
กลอนวันแม่แห่งชาติ พระคุณแม่นั้นยิ่งใหญ่ล้นฟ้า


พระคุณแม่นั้นยิ่งใหญ่ล้นฟ้า

ป๋อง สหายปุถุชน

พระคุณแม่นั้นยิ่งใหญ่หาใดเท่า
ถนมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเราเท้าเท่าหอย
มาบัดนี้เติบใหญ่อย่าได้คอย
ให้ท่านหงอยเลี้ยงดูผู้มีคุณ
ในวัยเยาว์เฝ้าถนมกล่อมฟูมฟัก
ไม่ได้พักซักผ้าอ้อมกล่อมคุณหนู
ปวดท้องร้องฉีอึราดคอยเฝ้าดู
สั่งสอนหนูเป็นเด็กดีเมื่อพบเจอ
คอยพร่ำสอนเมื่อทำผิดไม่คิดโกรธ
แม่ไม่โทษให้อภัยลูกได้เสมอ
เป็นเด็กดีเมื่อเติบใหญ่ไม่ละเมอ
อย่าพลั้งเผอคิดการใหญ่ไปโกงเขา
ลูกเจ็บปวยแม่คอยเฝ้าข้าวอาหาร
ทั้งการงานแม่ไม่เห็นสำคัญเท่า
ลูกเติบใหญ่แม่เป็นไข้ไม่ทุเลา
ลูกไม่เฝ้าบอกติดงานฉันอยู่ไกล
ยามลูกมีทุกข์โศกบนโลกเศร้า
แม่คอยเฝ้าเยียวยารักษาให้
จะตกงานหรือชอกช้ำระกำใจ
แม่คอยได้ปลอบโยนพ้นทุกข์มา
พระคุณแม่นั้นเกินกว่าหาไดเอย
ท่านไม่เคยหวังสิ่งไดจากลูกหนา
เฝ้าถนมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกมา
ปรารถนาให้ลูกนั้นเป็นคนดี

 


อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ จาก : http://www.thaipoem.com/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0
โดยคุณ ป๋อง สหายปุถุชน
กลอนวันแม่แห่งชาติ MOTHER...and...ME


MOTHER...and...ME

Gemini58

(แม่ถึงลูก)
นับตั้งแต่ แม่รู้ข่าว เจ้ามาเกิด
ถือกำเนิด เกิดก่อใน ร่างกายแม่
ความปิติ มีท่วมท้น ล้นดวงแด
รักของแม่ แผ่ถึงลูก ด้วยผูกพัน
เริ่มห่วงตัว กลัวลูกน้อย จะพลอยรับ
ต้องเปลี่ยนปรับ กับสิ่งต่าง ที่สร้างสรร
อารมภ์ดี มีความสุข ทุกคืนวัน
เลิกหุนหัน พลันระวัง กลัวพลั้งตัว
อดเปรี้ยวหวาน มันเค็มไว้ ไม่เกื่ยวข้อง
ถึงแพ้ท้อง ต้องอาเจียร จนเวียนหัว
เฝ้าถนอม ยอมทุกทาง อย่างเตรียมตัว
เพื่อทูนหัว “เลือดก้อนน้อย” แก้วกลอยใจ
ครบเก้าเดือน  เจ็บเตือน เหมือนกายแตก
ปวดร้าวแทรก เจ็บยิ่ง กว่าสิ่งไหน
พอเจ้าคลอด รอดกาย เจ็บหายไป
ลูกปลอดภัย ไม่อ่อนแอ แค่นั้นพอ
“เลือดในอก” อกแม่นั้น กลั่นเป็นนม
เลือดผสม นมผสาน หวานจริงหนอ
แม่เห่กล่อม ยอมอดหลับ ขับเพลงคลอ
แต่งห้องหอ รอเจ้า เข้านิทรา
ยามลูกเจ็บ ลูกป่วย ด้วยฤทธิ์ไข้
แม่ห่วงใย อยู่ใกล้ชิด คิดรักษา
คอยป้อนข้าว เฝ้าป้อนนม ผสมยา
แม้เหนื่อยล้า หาท้อถอย คอยพัดวี
สิ่งใดเล่า ที่เจ้านั้น ฝันอยากได้
แม่ยินดี ที่จะให้ ไม่หน่ายหนี
ถึงลำบาก หากกำลัง ยังพอมี
มอบสิ่งที่ ดีสุดให้ ไม่รีรอ
ลูกทำผิด คิดโทษทัณฑ์ ถึงขั้นเฆี่ยน
แม่เจ็บเจียน ขาดใจตาม ยามลูกพ้อ
เฝ้าปลูกฝัง หวังแค่ให้ ได้ดีพอ
สองมือก่อ ขอเห็นลูก เดินถูกทาง
“แม่รักลูก” อย่างผูกพัน มิหันเห
แม้ทะเล ภูผา หากีดขวาง
จะอยู่ไกล อยู่ใกล้ ไม่ละวาง
รักที่ให้ ไม่เคยบาง จางลงเลย
(ลูกถึงแม่)
“ลูกรักแม่” แน่แท้ มิแปรผัน
กี่คืน

 


อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนวันแม่ จาก : http://www.thaipoem.com/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0
โดยคุณ Gemini58
 
?????????????????
กลอนตามหมวด
Kapook Glitter รวบรวม Glitter Comment ใน Hi5
Myspace และ Planet มากมาย ที่นี่เลยค่ะ
Glitter

Glitter

Glitter

Glitter

Glitter

Glitter

Glitter
ดู glitter ทั้งหมดคลิกที่นี่ค่ะ ยังมีต่ออีกเพียบ...>>