กลอน

คำกลอน

บทกลอน

กลอนวันสุนทรภู่ กลอนแปดวันสุนทรภู่ กลอนสดุดีสุนทรภู่ กวีเอกของไทย ร่วม แต่งกลอนสุนทรภู่ กลอน8สุนทรภู่ อ่าน กลอนวันสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน

กลอนวันสุนทรภู่ กลอนสดุดีสุนทรภู่

กลอนสดุดีสุนทรภู่


 

ยี่สิบหกมิถุนาเวียนมาถึง
ทุกคนจึง รำลึก นึกถึงท่าน
สุนทรภู่ ครูกวี ที่เชี่ยวชาญ
ฝากผลงาน ให้จดจำ คำร้อยกรอง
 
เป็นแบบอย่าง ฉันทลักษณ์ นักอักษร
เป็นบทกลอน มีค่า พาชื่อก้อง
จอมกวี สี่แผ่นดิน ถิ่นไทยครอง
ศิษย์ทั้งผอง ขอวันทา บูชาครู
 
บทนิราศ เชี่ยวชาญล้ำ คำคมยิ่ง
สุภาษิต สอนหญิง ยิ่งเลิศหรู
ใครได้อ่าน ได้ฟัง ยังเชิดชู
สุนทรภู่ ครูกลอน กระฉ่อนนาม
 
สดุดี กวีแก้ว พริ้งแพรวเพริศ
ขอทูนเทิด รัตนะ แห่งสยาม
เป็นกวี เป็นศรีไทย ใต้ฟ้าคราม
โลกติดตาม เชิดชู ยอดครูกลอน
 
ยี่งสิบหก มิถุนา มาบรรจบ
ขอน้อมนบ สุนทรภู่ ครูอักษร
ยอกรก้ม กราบไหว้ ใจอาวรณ์
สถาพร สู่สวรรค์ ชั้นฟ้าเทอญ

อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ ไอ้จ่อย
กลอนสดุดีสุนทรภู่


 

สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม
ระบือนามล้ำค่าภาษาศิลป์
วรรณกรรมคู่ฟ้าคู่ธานินทร์
ดั่งทรัพย์สินเลอค่าเยี่ยงมาลี
 
มาลัยน้อยร้อยใจมาลัยหวาน
แทนดวงมาน นพไหว้ ต่างบายศรี
บูชาท่านสุนทรภู่ครูกวี
เพชรน้ำหนึ่งยอดมณีศรีชาติไทย

อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ ย่อง
กลอนสดุดีสุนทรภู่


 

น้อมบูชา พระคุณ สุนทรภู่
จารึกอยู่ในใจไทยทั่วหน้า
ถึงวันที่ ยิ่สิบหก มิถุนา
ชาวประชา จัดงาน การกวิน
 
ท่านสามารถ ปราดเปรื่อง เรื่องหนังสือ
จนเลื่องลือ อักษรา ภาษาศิลป์
รัตน กวี สี่แผ่นดิน
คนทั่วถิ่นยกย่อง ต้องมนต์กลอน
 
เด่นทุกด้านงานวรรณกรรมแสนล้ำค่า
เป็นปรัชญาสุภาษิตคิดคำสอน
เรื่องนิราศพิลาศถ้อยร้อยสุนทร
เกียรติขจรเกรียงไกร ได้รู้กัน
 
ในบทเรียนเขียนอ่านการศึกษา
เป็นตำรา เป็นแบบอย่าง ต่างยึดมั่น
คนยกย่องเชิดชู คู่วงวรรณ
คำประพันธ์ พราวแพรว แววกวี
 
กลอนนิทานอ่านสนุกทุกสมัย
เพลิดเพลินใจ คำคม สมศักดิ์ศรี
ฉันทลักษณ์ วรรคตอน อ่อนช้อยดี
สัมผัสมี นอกในเน้น เด่นผลงาน
 
ขอเทิดทูน สุนทรภู่ ผู้สรรค์สร้าง
เป็นแบบอย่างปูทางไว้ ให้ลูกหลาน
น้อมประณต ด้วยใจ ไหว้กราบกราน
ดวงวิญญาณ ท่านเป็นสุข ทุกคืนวัน
 

อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ ทิว..ฯ
กลอนสดุดีสุนทรภู่


 

สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม
ระบือนามปราชญ์เปรื่องเรื่องอักษร
ประดิษฐ์ถ้อยร้อยลำนำเป็นคำกลอน
พระสุนทรโวหารคนขานไกล
 
ว่าเป็นเอกในอักษรกลอนสุภาพ
อีกทั้งกาพย์,โคลง,ฉันท์ประพันธ์ได้
เป็นมณีกวีศิลป์แผ่นดินไทย
ขอนบไหว้กราบครูด้วยบูชา

อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ ยอด~
กลอนสดุดีสุนทรภู่


 

สักวา น้อมบูชา ศรัทธากราบ
สิบนิ้วราบ แนบพื้น ชื่นสุขสม
สุนทรภู่ บรมครู เชิดชูชม
แนบนบนิ้ว ประนม ก้มวันทา
 
แด่..มหา กวี ศรีสยาม
เลื่องลือนาม วรรณคี มีคุณค่า
พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ สุดพรรณา
นิราศรัก ร้างรา พาอาวรณ์
 
สดุดีครูกลอนสุนทรภู่
ท่านพ่อครูลำนำคำอักษร
ฉันท์ นิราศ กาพย์เห่ เท่ห์โคลงกลอน
นามสุนทรฯ  คู่สยาม ทุกยามเอย

อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ อาณัติ
กลอนสดุดีสุนทรภู่


 

อันกวีจะมีใครในโลกหล้า
ทั้งโลกายอมรับและนับถือ
อีกผลงานผ่านมาน่าเล่าลือ
ท่านนั้นคือ "สุนทรภู่" ครูกวี
 
ท่านเขียนไว้พระอภัยฯให้ทรงค่า
ทั้งเสนาน่าภูมิใจไปทุกที่
อีกนิราศที่เขียนส่งลงอย่างดี
และโคลงสี่ที่แต่งไว้ให้งดงาม
 
เมื่อเรามี กวีเลิศ เกิดคู่ชาติ
ผู้เก่งกาจการกวีศรีสยาม
ยอดกวีเก้าแผ่นดิน ไม่สิ้นนาม
ทุกเขตคามนามเลื่องชื่อระบือไกล
 
ยี่สิบหกมิถุนามาอีกหน
แล้วทุกคน ร่วมน้อมจิต พิสมัย
สดุดีกวีเอกแห่งเมืองไทย
ขอเทิดไว้ อยู่ในใจ ไทยทุกคน

อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ กายา
กลอนสดุดีสุนทรภู่


 

บทนิราศ กาพย์กลอน สุนทรภู่
ต้นแบบครู ร้อยกรอง ของสยาม
กวีโลก เลื่องชื่อ ระบือนาม
เพชรเม็ดงาม ยอดกวี สี่แผ่นดิน
 
คราวเคราะห์ซ้ำ กรรมซัด ขัดไปหมด
ยอมเก็บกด ทุกข์ใจ ไม่จบสิ้น
ตกระกำ ซ้ำสอง ต้องมลทิน
ผ่านย่านถิ่น แดนใด ไหลเป็นกลอน
 
ฉันทลักษณ์ แบบแผน แน่นสัมผัส
เห็นภาพชัด โดดเด่น เน้นคำสอน
วรรณยุกต์ สูงต่ำ ย้ำแน่นอน
ล้วนสะท้อน ชีวิต จิตวิญญาณ
 
เคยรุ่งเรือง ยศถา บรรดาศักดิ์
มากคนรัก ยอมรับ นับถือท่าน
เป็นนักกลอน ยอดกวี ที่เชี่ยวชาญ
ทุกผลงานแทรกคติที่สอนใจ
 
คือแบบเรียน ยอดเยี่ยม เปี่ยมคุณค่า
เรียนกันมา ทุกยุค ทุกสมัย
สุนทรภู่ ครูกวี ศักดิ์ศรีไทย
ท่านแต่งไว้ ให้ค้นคว้า ศึกษากัน
 
ยี่สิบหก มิถุนา เวียนมาถึง
ร่วมเป็นหนึ่ง ร้อยใจ ไม่แปรผัน
น้อมรำลึก ถึงครู ผู้ฝ่าฟัน
เนื่องในวัน สุนทรภู่ ครูของเรา ฯ

อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ น้ำมนต์
กลอนสดุดีสุนทรภู่


 

เสียงปี่โหยปี่หักหรือปี่ห้อย
อย่างน้อยน้อยก็ยังดีกว่าปี่หาย
ปี่ทองเหลือง ทองแดง กลับแปลงกาย
คนขี้เหล้าเอาไปขายหมายเงินตรา
 
สงสารพระอภัยมณีเสียงปี่หด
จากคนคดหมดคิดจิตโมหา
มองแก้วเพชรเกล็ดนิลเหล่าจินดา
มีคุณค่าแค่หิน กรวดดินทราย
 
แรกนึกเคืองเรื่องนับค่าแล้วน่าขัน
คนมือคันคงมองค่าแค่มาขาย
จึงหลงคิด จิตหลอนตน จนลืมตาย
มุ่งทำลาย หมายทำเรื่อง เมืองไทยเรา
 
สุนทรภู่ ครูกวี มีศรีศักดิ์
ใครหาญหัก หฤโหด ด้วยโฉดเขลา
ปี่บรรเลง เพลงยังย้ำ กล่อมลำเนา
โลกหายเศร้า สุขศานต์ ด้วยกานท์กลอน

อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ อาคม
กลอนสดุดีสุนทรภู่


 

บรรจงถ้อยร้อยเรียงเคียงอักษร
แด่ครูกลอนกวีศรีสยาม
ศิษย์ขอน้อมคารวะเจริญตาม
โลกขานนามกวีเอกเสกมนตรา
 
ยี่สิบหกมิถุนาเวียนมาครบ
ศิษย์เคารพอาจารย์กรานธุสา
แม้ตัวท่านจากไปไม่หวนมา
ยังคงค่าบทกวีศรีสุนทร
 
วรรณกรรมล้ำค่าภาษาศิลป์
งามประทินหวานฉ่ำทั้งคำสอน
สุภาษิตสอนหญิงสิ่งสังวรณ์
สุดสาครอภัยมณีที่โด่งดัง
 
อีกนิราศภูเขาทองใครลองอ่าน
ซึ้งดวงมานชีวิตตรมมิสมหวัง
มีหลายเรื่องเขียนได้เพราะเจาะใจจัง
ก็คงยังฝังใจไปเนิ่นนาน
 
ถึงวันนี้วิญาณภู่ท่านอยู่ไหน
ศิษย์ยังซึ้งอาลัยในตัวท่าน
ขอกุศลดลนำครูสู่วิมาน
ศิษย์จะสานงานศิลป์ถวิลไทย
 
บรรจงถ้อยร้อยเรียงเคียงอักษร
คารวะครูกลอนผู้ยิ่งใหญ่
ศิษย์ร้อยกรองอักษราเป็นมาลัย
สิบนิ้วไหว้สุนทรภู่ปูชนีย์

อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ แปลก
กลอนวันสุนทรภู่ รำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่


 

จำเรียงรักษ์อักษรผ่านกลอนกาพย์        
ด้วยซึ้งซาบรสกวีศรีสยาม
"สุนทรภู่"ครูกลอนกระฉ่อนนาม            
ทั่วเขตคามใครอ่านพล่านอารมณ์
 
ครานิราศสาดรสบทเศร้าหวาน              
ทุกถิ่นฐานรอยยังทั้งสุขสม
ถึง"บางพูดบางมะเดื่อ"เจือคำคม          
ที่อกตรม"เหมือนตกตาล"เพราะหวานคำ
 
เพลงยาวสุภาษิตคิดคำสอน                  
คมคิดซ่อนชักมาอย่าด่วนพร่ำ      
"อันลายมือนั้นคือยศ"ควรจดจำ            
จะรักฉ่ำชังสิ้นเพราะลิ้นคน
 
"เสวยนั้นผันพระพักตร์ไปบูรพ์ทิศ          
เจริญฤทธิ์ชันษาสถาผล"
 "อังคารม่วงช่วงงามสีครามปน            
เป็นมงคลขัตติยาเข้าราวี"
 
"อย่าเดินกรายย้ายอกยกผ้าห่ม              
อย่าเสยผมกลางทางหว่างวิถี"
"อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี                
เมื่อบุญมีคงจะมาอย่างปรารมภ์"
 
"แม้นผัวเดือดเจ้าจงดับระงับไว้            
อย่าพอใจขึ้นเสียงเถียงประสม
เขาเป็นไฟเราเป็นน้ำค่อยพรำพรม        
แม้นระดมขึ้นทั้งคู่จะวู่วาม"
 
พระอภัยมณีคำกลอนสะท้อนปราชญ์    
มรดกชาติจินตกวีศรีสยาม
วิทยายุทธสะดุดใจในพี่พราห์ม              
รบคุกคามปี่ปัดกำจัดภัย
 
"ในเพลงปี่ว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ย          
ยังไม่เคยชมชิดพิสมัย
ถึงร้อยรสบุปผาสุมาลัย                          
จะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลย"
 
เพราะซาบซึ้งตรึงจิตจึงคิดสาน            
สืบคำจารแจ่มวาจามาเปิดเผย
อีกมากมีที่เด่นกว่าเช่นเปรย                  
เกินเอื้อนเอ่ยหมดสิ้นจินตกวี ฯลฯ

อ่านต่อ...


ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ เฒ่าทารก
 
?????????????????
กลอนตามหมวด
Kapook Glitter รวบรวม Glitter Comment ใน Hi5
Myspace และ Planet มากมาย ที่นี่เลยค่ะ
Glitter

Glitter

Glitter

Glitter

Glitter

Glitter

Glitter
ดู glitter ทั้งหมดคลิกที่นี่ค่ะ ยังมีต่ออีกเพียบ...>>